ยินดีต้อนรับ

Welcome : วัดวรจรรยาวาส กทม. : ยินดีต้อนรับ

ศาลาการเปรียญ วัดวรจรรยาวาส 2565 / Temple Pavilion