ภาพวันวิสาขะบูชา วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 รูปภาพตัวอย่างชั่วคราว