ภาพวันวิสาขะบูชา วัดวรจรรยาวาส ปี 2562 รูปภาพตัวอย่างชั่วคราว