ภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ วัดวรจรรยาวาส

ภาพงานวัดวร จากไดรว์ E
1. ภาพจัดสถานที่เตรียมรับกฐิน ต.ค. 2018
2. ภาพอดีตเจ้าอาวาส 2561
3. ภาพอดีตเจ้าอาวาส 2561
4. ภาพเตรียมตรวจสุขภาพ
5. ภาพเวียนเทียน
6. ภาพเด็กดูดฝุ่นในโบสถ์
7. ภาพไปคารวะสมเด็จวัดไตรมิตร
8. ภาพทำบุญพระนอน
9. ภาพบิณฑบาตรช่วยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี
10.ภาพ

1. ภาพจัดสถานที่เตรียมรับกฐิน ต.ค. 2018
2. ภาพอดีตเจ้าอาวาส 2561
3. ภาพอดีตเจ้าอาวาส 2561
4. ภาพเตรียมตรวจสุขภาพ
5. ภาพเวียนเทียน
6. ภาพเด็กดูดฝุ่นในโบสถ์
7. ภาพไปคารวะสมเด็จวัดไตรมิตร
8. ภาพทำบุญพระนอน
9. ภาพบิณฑบาตรช่วยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี
10.ภาพ

1. ภาพจัดสถานที่เตรียมรับกฐิน ต.ค. 2018
2. ภาพอดีตเจ้าอาวาส 2561
3. ภาพอดีตเจ้าอาวาส 2561
4. ภาพเตรียมตรวจสุขภาพ
5. ภาพเวียนเทียน
6. ภาพเด็กดูดฝุ่นในโบสถ์
7. ภาพไปคารวะสมเด็จวัดไตรมิตร
8. ภาพทำบุญพระนอน
9. ภาพบิณฑบาตรช่วยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี
10.ภาพ