ภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ วัดวรจรรยาวาส

51. ภาพคณะสงฆ์ เขตบางคอแหลม ประชุมในงานปฐมนิเทศการเรียนบาลี ณ วัดเรืองยศสุทธาราม : 3 พฤษภาคม 2561(2018) ดูภาพ
52. ภาพไปงานศพโยมแม่พระปลัดสำราญ จ.ฉะเซิงเทรา (แปดริ้ว) ดูภาพ
53. ภาพประชุมปฐมนิเทศเรียนบาลี วัดเรืองยศ : 19 พฤษภาคม 2565 ดูภาพ
54. ภาพประชุมคณะสงฆ์เขตบางคอแหลม ณ วัดเรืองยศสุทธาราม : 13 กรกฎาคม 2561 (2018) ดูภาพ
55. ภาพคณะสงฆ์วัดวรจรรยาวาส เดินทางไปร่วมงานศพโยมพ่อพระมหาวีระวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ที่ จ.ขอนแก่น : 30 กันยายน 2562 (2019) ดูภาพ
56. ภาพประชุม ระดับเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เขตกรุงเทพมหานคร ณ วัดยาง (หลวงพ่อโต) ซ.อ่อนนุช เขตสวนหลวง: 15 พฤษภาคม 2562(2019) ดูภาพ
57. ภาพประชุม คณะสงฆ์เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม เขตกรุงเทพมหานคร ณ วัดด่าน ถ.พระราม 3 เขตยานนาวา : 22 สิงหาคม 2562 (2019) ดูภาพ
58. ภาพงานอุปสมบทสามเณรเดน หยก ณ อุโบสถ วัดวรจรรยาวาส : 26 มกราคม 2019 ดูภาพ
59. ภาพงานศพบิดาพระวสันต์ ทันพุทธ : 9 พฤษภาคม 2019 ดูภาพ
60. ภาพตรวจสุขภาพพระวัดวรจรรยาวาส ณ ศูนย์ภาษาฯ : 16 มิถุนายน 2020 ดูภาพ

61. ภาพศูนย์ภาษาฯ วัดวรจรรยาวาส ต้อนนักศึกษา High School จากอเมริกา : 15 มิถุนายน 2019 ดูภาพ
62. ภาพอดีตเจ้าอาวาส 2561 ดูภาพ
63. ภาพอดีตเจ้าอาวาส 2561 ดูภาพ
64. ภาพเตรียมตรวจสุขภาพ ดูภาพ
65. ภาพเวียนเทียน ดูภาพ
66. ภาพเด็กดูดฝุ่นในโบสถ์ ดูภาพ
67. ภาพไปคารวะสมเด็จวัดไตรมิตร ดูภาพ
68. ภาพทำบุญพระนอน ดูภาพ
69. ภาพบิณฑบาตรช่วยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี ดูภาพ
70. ภาพ ดูภาพ

***ดูภาพกิจกรรมวัดวรจรรยาวาสต่อ*** ***ดูภาพต่อ***