ภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ วัดวรจรรยาวาส

ภาพงานวัดวรรยาวาส
31. ภาพคณะสงฆ์เขตบางคอแหลม ไปคาวระสมเด็จวัดพิชัยญาติ พร้อมด้วยพระมหาชาญณรงค์ พระมหาบัวพันธ์ และพระมหาสุรเพชร ดูภาพ
32. ภาพไปงานวันสงกรานต์ ที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี (Shrewsbury International School) ปี 2565 ดูภาพ
33. ภาพพระวัดวรจรรยาวาส ไปเยี่ยมเจ้าอาวาส ที่ รพ.พยาไท : 25 พฤษภาคม 2564 ดูภาพ
34. ภาพลอยกระทง 1 วัดวรจรรยาวาส ปี 2564 ดูภาพ
35. ภาพลอยกระทง 2 วัดวรจรรยาวาส ปี 2564 ดูภาพ
36. ภาพวัดมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษา ที่มาช่วยงานวัดวรจรรยาวาส ดูภาพ
37. ภาพสวดมนต์เย็น ฉลองกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 ดูภาพ
38. ภาพศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดวรจรรยาวาส) ถวายเทียน ปี 2563 ดูภาพ
39. ภาพเจ้าอาวาสไปวัดไร่ขิง รับพัดยศ (1) : 19 พ.ย. 2562 ดูภาพ
40. ภาพเจ้าอาวาสไปวัดไร่ขิง รับพัดยศ (2) : 19 พ.ย. 2562 ดูภาพ

41. ภาพมุทิตาวันรับปริญญา พระมหาประหยัด ปัญญาวโร และ พระสมร พรหมเถโร ที่โบสถ์ วัดวรจรรยาวาส ดูภาพ
42. ภาพคืนวันลอยกระทง วัดวรจรรยาวาส : 2564 ดูภาพ
43. ภาพประชุมคณะสงฆ์ เขตบางคอแหลม ณ วัดราชสิงขร : 2563 ดูภาพ
44. ภาพประชุมวัดเรืองยศสุทธาราม แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส : 2561(2018) ดูภาพ
45. ภาพประชุมคณะสงฆ์ เขตบางคอแหลม ระดับเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ วัดไผ่เงินโชตนาราม : 2562 ดูภาพ
46. ภาพเจ้าอาวาส และคณะ วัดวรจรรยาวาส ไปร่วมงานศพญาติโยมตุ้ม ณ วัดราชสิงขร: 18 มีนาคม 2561 (2018) ดูภาพ
47. ภาพการสอบนักธรรม ชั้นตรี วัดราชสิงขร : 18 ตุลาคม 2561 (2018) ดูภาพ
48. ภาพการสอบนักธรรม ชั้นตรี วัดราชสิงขร : 7 ตุลาคม 2562 (2019) ดูภาพ
49. ภาพทำบุญเมรุ วัดวรจรรยาวาส : 10 พฤษภาคม 2561 (2018) ดูภาพ
50. ภาพประชุมคณะสงฆ์ เขตบางคอแหลม ณ วัดเรืองยศสุทธาราม : 13 กรกฎาคม 2561 (2018) ดูภาพ

***ดูภาพกิจกรรมวัดวรจรรยาวาสต่อ*** ***ดูภาพต่อ***