ภาพกิจกรรม และ งานต่าง ๆ วัดวรจรรยาวาส

1. ภาพอดีตเจ้าอาวาส : ปี 2440-2560 ดูภาพ
2. ภาพพระครูวรพรตสิทธิพงษ์ อดีตเจ้าอาวาส : ปี 2515-2560 ดูภาพ
3. ภาพจัดสถานที่เตรียมรับกฐิน : ต.ค. 2561 (2018) ดูภาพ
4. ภาพเตรียมตรวจสุขภาพพระ : 26 สิงหาคม 2562 (2019) ดูภาพ
5. ภาพเวียนเทียน วันวิสาขะบูชา : 15 พฤษภาคม 2565 ดูภาพ
6. ภาพไปคารวะ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง และ สมเด็จวัดไตรมิตร : 29 กรกฎาคม 2562 (2019) ดูภาพ
7. ภาพทำบุญพระนอน : 8 ตุลาคม 2565 (2022) ดูภาพ
8. ภาพพระออกรับบิณฑบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปช่วยคนน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี : 21 กันยายน 2562 ดูภาพ
9. ภาพนำเอา ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปช่วยคนน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี : 23 กันยายน 2562 ดูภาพ
10. ภาพนำเอา ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปช่วยคนน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี : 23 กันยายน 2562 ดูภาพ

11. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2565 ดู pdf
12. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2564 ดู pdf
13. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 ดู pdf
14. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2562 กำลังออกแบบ
15. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2561 ดู pdf
16. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2560 ดู pdf
17. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2559 กำลังออกแบบ
18. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2558 กำลังออกแบบ
19. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2557 กำลังออกแบบ
20. บัญชีพระ วัดวรจรรยาวาส ปี 2556 ดู pdf

21. ภาพตรวจสุขภาพพระวัดวรจรรยาวาส ที่ศูนย์ภาษาฯ : 3 กรกฎาคม 2562 และ 27 สิงหาคม 2562 (2019) ดูภาพ
22. ภาพคณะคุณสุไร แก้วทอง (ครูแดง) ถวายเทียนพรรษา : 14 กรกฎาคม 2565 (2022) ดูภาพ
23. ภาพประชุมคณะกรรมการวัดเพื่อเคลียบัญชีพระนอน : 7 กรกฎาคม 2561 (2018) ดูภาพ
24. ภาพคณะกรรมการวัด รับมอบพระนอน : 26 ตุลาคม 2562 (2019) ดูภาพ
25. ภาพโรงเรียนวัดสุทธิวรารามถวายเทียนพรรษา : 12 กรกฎาคม 2562 (2019) ดูภาพ
26. ภาพไปคารวะสมเด็จวัดไตรมิตร : 18 พฤศจิกายน 2564 (2021) ดูภาพ
27. ภาพเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ปี 2562 ดูภาพ
28. ภาพเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ปี 2563 ดูภาพ
29. ภาพทำบุญพระนอน ท่าน้ำ : 20 กันยายน 2562 ดูภาพ
30. ภาพ ผอ.เขตบางคอแหลม เข้าชมวัดวรจรรยาวาส : 19 มิถุนายน 2562 ดูภาพ

***ดูภาพกิจกรรมวัดวรจรรยาวาสต่อ*** ***ดูภาพต่อ***