ภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ วัดวรจรรยาวาส

***อยู่ระหว่างการออกแบบจัดทำ***

ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2561
ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2562
ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2563
ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2564
ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2565

ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2561
ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2562
ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2563
ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2564
ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2565

ภาพงานสงกรานต์ ปี 2561
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2562
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2563
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2564
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2565

ภาพงานทอดกฐิน ปี 2561
ภาพงานทอดกฐิน ปี 2562
ภาพงานทอดกฐิน ปี 2563
ภาพงานทอดกฐิน ปี 2564
ภาพงานทอดกฐิน ปี 2565

ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2561
ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2562
ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2563
ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2564
ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2565

ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2561
ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2562
ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2563
ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2564
ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2565

ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2561
ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2562
ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2563
ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2564
ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2565

ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2561
ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2562
ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2563
ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2564
ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2565