ภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ วัดวรจรรยาวาส

***อยู่ระหว่างการออกแบบจัดทำ***

ภาพเตรียมสถานที่วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศาลาการเปรียญ ปี...
ภาพเวียนเทียน ปี.....
ภาพแห่เทียนพรรษา ปี....
ภาพคาวระพระผู้ใหญ่ก่อนเข้าพรรษา ปี...
ภาพประชุม ณ วัดสุทธิวราราม ทำสื่อเขตบางคอแหลม ปี.....

ภาพพระสวดมนต์ที่โบสถ์ ปี.....
ภาพเจ้าอาวาสรับพัดยศที่วัดไร่ขิง ปี.....
ภาพหลวงพ่อเณร วัดศรีสุดาราม มาให้พัดยศแก่เจ้าอาวาส ปี....
ภาพศูนย์ฝึกอาชีพจัดงานแสดง ปี.....
ภาพงานเวียนเทียนที่โบสถ์ ปี 2562

ภาพเวียนเทียนที่โบสถ์ ปี....
ภาพประชุมประมูลราคาสร้างศาลาการเปรียญใหม่ ปี.....
ภาพวัดวรจรรยาวาส มุมสูง ปี.....
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2561
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2562

ภาพโรงเรียนวัดสุทธิ ถวายเทียน ปี.....
ภาพโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ถวายเทียน ปี ...
ภาพโรงเรียนสตรีไทยมุสลิม (สทม.) ถวายเทียน ปี ...
ภาพศูนย์ฝึกอาชีพถวายเทียน ปี ...

ภาพก่อสร้างศาลาการเปรียญ ปี 2562
ภาพก่อสร้างศาลาการเปรียญ ปี 2562
ภาพงานวางศิลาฤกษ์สร้างศาลา 1 ปี...
ภาพงานวางศิลาฤกษ์สร้างศาลา 2 ปี...
ภาพงานวางศิลาฤกษ์สร้างศาลา 3 ปี...
ภาพงานศพโยมเบือก สัปเหร่อ ปี....
ภาพบิณฑบาต โรงเรียนนานาชาติโชวส์เบอรี ปี....
ภาพพระนอน ปี...
ภาพพระนอน ปี...
ภาพพระนอน ปี...

ภาพวันเข้าพรรษา ปี 2562
ภาพศาลาการเปรียญ ปี 2562