ภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ วัดวรจรรยาวาส ปี 2561-2565

ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2561 / New Year Ceremony pictures : Year 2018 ดูภาพ / More Pictures
ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2562 / New Year Ceremony pictures : Year 2019 ดูภาพ / More Pictures
ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2563 / New Year Ceremony pictures : Year 2020 ดูภาพ / More Pictures
ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2564 / New Year Ceremony pictures : Year 2021 ดูภาพ / More Pictures
ภาพทำบุญปีใหม่ ปี 2565 / New Year Ceremony pictures : Year 2022 ดูภาพ / More Pictures

ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2561 / Makha Bucha Day : Year 2018 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2562 / Makha Bucha Day : Year 2019 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2563 / Makha Bucha Day : Year 2020 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2564 / Makha Bucha Day : Year 2021 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ปี 2565 / Makha Bucha Day : Year 2022 ดูภาพ / More Pictures

ภาพงานสงกรานต์ ปี 2561 / Songkran Day : Year 2018 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2562 / Songkran Day : Year 2019 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2563 / Songkran Day : Year 2020 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2564 / Songkran Day : Year 2021 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานสงกรานต์ ปี 2565 / Songkran Day : Year 2022 ดูภาพ / More Pictures

ภาพงานทอดกฐิน ปี 2561 / Kathin Ceremony pictures : Year 2018 ดูภาพ / More Pictures OK
ภาพงานทอดกฐิน ปี 2562 / Kathin Ceremony pictures : Year 2019 ดูภาพ / More Pictures OK
ภาพงานทอดกฐิน ปี 2563 / Kathin Ceremony pictures : Year 2020 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานสวดฉลองกฐิน ปี 2564 / Kathin Ceremony pictures : Year 2021 ดูภาพ / More Pictures OK
ภาพงานทอดกฐิน ปี 2564 / Kathin Ceremony pictures : Year 2021 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานสวดฉลองกฐิน ปี 2565 / Kathin Ceremony pictures : Year 2022 ดูภาพ / More Pictures OK
ภาพงานทอดกฐิน ปี 2565 / Kathin Ceremony pictures : Year 2022 ดูภาพ / More Pictures OK

ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2561 / Visaka Day : Year 2018 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2562 / Visaka Day : Year 2019 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2563 / Visaka Day : Year 2020 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2564 / Visaka Day : Year 2021 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันวิสาขะบูชา ปี 2565 / Visaka Day : Year 2022 ดูภาพ / More Pictures

ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2561 / Candle procession Day : Year 2018 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2562 / Candle procession Day : Year 2019 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2563 / Candle procession Day : Year 2020 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2564 / Candle procession Day : Year 2021 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานแห่เทียนพรรษา ปี 2565 / Candle procession Day : Year 2022 ดูภาพ / More Pictures OK

ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2561 / Asalha Day : Year 2018 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2562 / Asalha Day : Year 2019 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2563 / Asalha Day : Year 2020 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2564 / Asalha Day : Year 2021 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานเวียนเทียนวันอาสาฬหะบูชา ปี 2565 / Asalha Day : Year 2022 ดูภาพ / More Pictures

ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2561 / Okpansa Day : Year 2018 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2562 / Okpansa Day : Year 2019 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2563 / Okpansa Day : Year 2020 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2564 / Okpansa Day : Year 2021 ดูภาพ / More Pictures
ภาพงานทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา ปี 2565 / Okpansa Day : Year 2022 ดูภาพ / More Pictures Ok