ภาพแห่เทียนพรรษา และถวายต้นเทียน วัดวรจรรยาวาส ปี 2565

โดยศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร,โรงเรียนสตรีไทยมุสลิม(สทม.), โรงเรียนเพาะปัญญา และโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

(รูปภาพบางภาพไม่ชัด เป็นภาพจากกล้องมือถือ)