ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ/Natural English Study Centerคณะนักศึกษาจากสหรัฐมาเยี่ยมชมศูนย์ภาษาฯ วัดวรจรรยาวาส โดยการแนะนำของอาจารย์จอห์น พระมหาสุรเพชร เมืองสุวรรณ กล่าวต้อนรับและแนะนำชมดูภาพกิจกรรมการเรียนเพิ่ม/ More Pictures