ธรรมาสน์บุษบก

วัดวรจรรยาวาส แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดวรจรรยาวาส เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
บุษบกธรรมาสน์ในศาลาการเปรียญวัดวรจรรยาวาส
ชื่อสามัญ วัดวรจรรยาวาส
ที่ตั้ง เลขที่ 2010/25 ซอยเจริญกรุง 72 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย มหานิกาย
วัดวรจรรยาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร วัดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ อยู่ติดกับคลองบางขวาง จึงเรียกว่า วัดบางขวางล่าง ขุนท่องสื่อ โสณกุลได้บูรณะใน พ.ศ. 2341 (สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ท้าววรจันทร์ได้บูรณะอีกครั้ง
อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุ
พระอุโบสถสร้างแบบก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าและใบระกาหน้าบันทั้งหน้าและหลังเป็นรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย บริเวณด้านหน้าในกำแพงแก้วมีมณฑป 2 หลัง มณฑปด้านซ้ายประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ส่วนมณฑปด้านขวาประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติและปางทุกรกิริยา
ศาลาการเปรียญเป็นที่เก็บรักษาบุษบกที่มีลักษณะและศิลปะลวดลายงดงาม ฝีมือช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีธรรมาสน์รูปทรงปราสาทแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดาร ธรรมาสน์นี้คาดว่าสร้างขึ้นราวสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระเอกาทศรถ บุษบกธรรมาสน์ในศาลาการเปรียญวัดวรจรรยาวาส