เจ้าอาวาส / Temple Abbot

1.jpg 10.JPG 11.JPG 12.JPG 13.JPG 14.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG
พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ (เทพดรุณ ฐานเทโว น.ธ.เอก) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ปี 2561-2565

ลำดับเจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส

วัดวรจรรยาวาสนี้ นับตั้งแต่ท่านขุนท่องสื่อ (ทองอยู่) ได้สร้างวัดนี้ขึ้นถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านผู้ใดจะมาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดมากี่รูปก็ไม่ปรากฏ มาปรากฏหลักฐานเท่าที่ทราบเมื่อท่านพระครูบัณฑิตานุวัฒน์ (หนู) เป็นเจ้าอาวาส ตรงกับปี พ.ศ.๒๔๔๐ ว่าท่านท้าววรจันทรบรมธรรมิกภักดีนารีวรคณานุรักษา ได้มาบริจาคทรัพย์ช่วยเจ้าอาวาสซ่อมแซมโบสถ์ สร้างกุฎิสงฆ์ ศาลาหอฉัน ศาลาหอนั่ง แล้วมาฉลองวัดและฉลองโบสถ์ด้วย ฉะนั้นจะลำดับแต่ที่ปรากฏดังนี้ คือ

๑.ท่านพระครูบัณฑิตานุวัฒน์ (หนู) ก่อนปี พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๐

๒.ท่านพระครูธรรมาทร (ดวง) พ.ศ.๒๔๖๐ – ๒๔๖๙

๓.ท่านพระครูบัณฑิตานุวัฒน์ (ไหม บุญยโชติ) พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๙๗

๔.ท่านพระอธิการปภัสสร์ ปภสฺสโร พ.ศ.๒๔๙๗ – ๒๔๙๙

๕.ท่านพระครูกัลยาณคุณ (แม้น สุลโภ น.ธ. เอก, ป.ธ.๓) พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๑๔

๖.ท่านพระครูวรพรตสิทธิพงศ์ (สุกฤษณ์ จิรปฺปสาโท น.ธ.เอก) พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๖๐

๗.ท่านพระครูวิสิฐกิจจานุกิจ (เทพดรุณ ฐานเทโว น.ธ.เอก) พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน


ดูภาพเจ้าอาวาสปัจจุบัน และรูปอดีตเจ้าอาวาส เพิ่ม/ More Pictures