W3Schools.com วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับ Home หน้าหลัก www.worachan.com

ภาพบริเวณวัดวรจรรยาวาส กรุงเทพมหานคร

*กำลังปรับปรุงข้อมูล*

ภาพบริเวณหน้าวัดวรจรรยาวาส หน้าวัดอยู่ทางแม่น้ำเจ้าพระยา
จากภาพวัดตั้งอยู่ด้านซ้าย ตั้งอยู่ติดกับสนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่


ภาพรูปหล่อคุณท้าววรจันฯ ผู้บูรณะวัด ตั้งอยู่หน้าวัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ภาพพระนอน ตั้งหันหน้าสู่แม่น้ำ


ภาพอุโบสถ