W3Schools.com วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับ Home หน้าหลัก www.worachan.com

ภาพกิจกรรมของวัดวรจรรยาวาส : Temple Activities

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด *13 พ.ค. 2564* Updated *10 May 2021*


ภาพงานกำลังรวบรวมครับ ทะยอยอัพโหลดขึ้นทุกๆวันครับ
ภาพกิจกรรม ปี 2564 รอ.....ดู

ภาพกิจกรรม ปี 2563

 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 (ชุด 1)... ลงภาพแล้ว
 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 (ชุด 2)... ลงภาพแล้ว
 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 (ชุด 3)... ลงภาพแล้ว
 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 (ชุด 4)... ลงภาพแล้ว
 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 (ชุด 5)... ลงภาพแล้ว
 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 (ชุด 6)...กำลังลงภาพ
 • ภาพตักบาตรเทโว วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 (1)
 • ภาพตักบาตเทโว วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 (2)
 • ภาพวันลอยกระทง วัดวรจรรยาวาส ปี 2563

 • ภาพกิจกรรม ปี 2562

 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2562..(ลงภาพแล้ว)
 • ภาพวันเข้าพรรษา วัดวรจรรยาวาส ปี 2562
 • ภาพบิณฑบาตเทโวโรหณะ วันออกพรรษา วัดวรจรรยาวาส ปี 2562
 • ภาพทำบุญท่าน้ำ วัดวรจรรยาวาส 2562
 • ภาพส่งมอบพระนอน ทำพระบาท วัดวรจรรยาวาส 2562
 • ภาพรับพัดยศเจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส ที่วัดไร่ขิง ปี 2562
 • ภาพเวียนเทียน วันวิสาขบูชา วัดวรจรรยาวาสปี 2562
 • ภาพเตรียมที่ วางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญ วัดวรจรรยาวาส มี.ค. 2562
 • ภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดวรจรรยาวาส) จัดงานแสดงแข่งทักษะอาชีพ ปี 2562
 • ภาพสงกรานต์ วัดวรจรรยาวาส ปี 2562
 • ภาพ รร.สตรีศรีสุริโยทัย ถวายเทียน วัดวรจรรยาวาส ปี 2562

 • ภาพกิจกรรม ปี 2561

 • ภาพงานกฐิน สวดมนต์เย็น ฉลององค์กฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2561.. (ลงภาพแล้ว)
 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพประชุม ที่วัดสุทธิวราราม เรื่องทำสื่อเขตบางคอแหลม ปี 2561
 • ภาพไปคาวระพระผู้ใหญ่ เข้าพรรษา ปี 2561
 • ภาพประชุม ประมูลสร้างศาลาเปรียญ วัดวรจรรยาวาส พ.ย. 2561
 • ภาพพระเทพประสิทธิมนต์ (หลวงพ่อเณร) วัดศรีสุดาราม มามอบพัดยศแก่เจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส มี.ค. 2561
 • ภาพเวียนเทียนที่วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพสงกรานต์ วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพสงกรานต์ วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพ รร. วัดสุทธิวราราม ถวายเทียนพรรษา วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดวรจรรยาวาส) และ รร. สตรีไทยมุสลิม (สทม.) ถวายเทียนพรรษา วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพแห่เทียนพรรษา วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพประชุมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพงานแต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดวรจรรยาวาส ปี 2561
 • ภาพเวียนเทียน วันมาฆบูชา ปี 2561

 • ภาพกิจกรรม ปี 2560

 • ภาพถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดวรจรรยาวาส ปี 2560
 • ภาพงานกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2560

 • ภาพกิจกรรม ปี 2559 -
  ภาพกิจกรรม ปี 2558 -

  ภาพกิจกรรม ปี 2557

 • ภาพเตรียมสถานที่ฉลองพระประธานในโบสถ์ ปี 2557
 • ภาพเก็บอัฐิพระมหาชาญณรงค์ ปภัสสโร ปี 2556