ภาพทำบุญพระนอน วัดวรจรรยาวาส กทม. : 8 October 2022