ภาพคณะสงฆ์ วัดวรจรรยาวาส กทม. ไปคาวระ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง และ วัดไตรมิตร : 29 July 2019ภาพคณะสงฆ์ วัดวรจรรยาวาส กทม. ไปคาวระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร : 29 July 2019ภาพคณะสงฆ์ วัดวรจรรยาวาส กทม. ไปคาวระ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร : 29 July 2019