ภาพเวียนเทียน วันวิสาขะบูชา วัดวรจรรยาวาส กทม. : 15 May 2022