ภาพเตรียมสถานที่ตรวจสุขภาพพระ ที่ศูนย์ภาษาฯ วัดวรจรรยาวาส กทม.
โดย รพ.เลิศสิน : 26 August 2019