ภาพมุทิตา แสดงความยินดีที่เรียนจบดุษฎีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต แด่พระมหาประหยัด และพระสมร ที่โบสถ์