ภาพพระครูวิสิฐกิจจานุกิจ ไปรับพัดยศ ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม : 19 พ.ย. 2562 (2019)