ภาพ พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ เจ้าอาวาสไปรับพัดยศ ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม