ภาพมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มาช่วยงานวัด วัดวรจรรยาวาส : 7 กรกฎาคม 2018