ภาพพระวัดวรจรรยาวาส ไปเยี่ยมเจ้าอาวาส ที่ รพ.พยาไท : 25 พฤษภาคม 2564