ภาพคณะสงฆ์เขตบางคอแหลม ไปคาวระสมเด็จวัดพิชัยญาติ พร้อมด้วยพระมหาชาญณรงค์ พระมหาบัวพันธ์ และพระมหาสุรเพชร