ภาพ ผอ.เขตบางคอแหลม มาเยี่ยมวัดวรจรรยาวาส : 19 มิถุนายน 2562