ภาพทำบุญพระนอน ท่าน้ำ วัดวรจรรยาวาส : 20 ตุลาคม 2562 (2019)