ภาพคณะสงฆ์วัดวรจรรยาวาส ไปคารวะสมเด็จวัดไตรมิตร
18 พฤศจิกายน 2564 (2021)