ภาพประชุมคณะกรรมการวัดวรจรรยาวาส เพื่อเคลียบัญชีพระนอน 7 กรกฎาคม 2561