ภาพคณะสงฆ์ วัดวรจรรยาวาส นำเอาข้าวสาร อาหารแห้ง ไปช่วยคนน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี : 21 กันยายน 2562