ภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ วัดวรจรรยาวาส

ภาพงานวัดวรรยาวาส
31. ภาพคณะสงฆ์เขตบางคอแหลม ไปคาวระสมเด็จวัดพิชัยญาติ พร้อมด้วยพระมหาชาญณรงค์ พระมหาบัวพันธ์ และพระมหาสุรเพชร ดูภาพ
32. ภาพไปงานวันสงกรานต์ ที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี (Shrewsbury International School) ปี 2565 ดูภาพ
33. ภาพพระวัดวรจรรยาวาส ไปเยี่ยมเจ้าอาวาส ที่ รพ.พยาไท : 25 พฤษภาคม 2564 ดูภาพ
34. ภาพลอยกระทง 1 วัดวรจรรยาวาส ปี 2564 ดูภาพ
35. ภาพลอยกระทง 2 วัดวรจรรยาวาส ปี 2564 ดูภาพ
36. ภาพสวดมนต์เย็น ฉลองกฐิน วัดวรจรรยาวาส ปี 2563 ดูภาพ
37. ภาพศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (วัดวรจรรยาวาส) ถวายเทียน ปี 2563 ดูภาพ
38. ภาพวัดมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษา ๆ ที่มาช่วยงานวัดวรจรรยาวาส ดูภาพ
39. ภาพเจ้าอาวาสไปวัดไร่ขิง รับพัดยศ ดูภาพ
40. ภาพมุทิตา พระมหาประหยัด และพระสมร ที่โบสถ์ ดูภาพ

41. ภาพ
42. ภาพ
43. ภาพ
44. ภาพ
45. ภาพ
46. ภาพ
47. ภาพ
48. ภาพ
49. ภาพ
50.ภาพ