สิ่งน่าสนใจในวัด / Interesting Things at the temple

ดูภาพธรรมาสน์บุษบกเพิ่ม / More Pictures
01.jpg 010.jpg 011.jpg 012.0.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg 016.jpg 017.jpg 019.jpg 02.jpg 020.jpg 021.jpg 022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg 026.jpg 027.jpg 028.jpg 029.jpg 03.jpg 030.jpg 031.jpg 032.jpg 033.jpg 034.jpg 035.jpg 036.jpg 037.jpg 038.jpg 039.jpg 04.jpg 040.jpg 041.jpg 042.jpg 043.jpg 044.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg

ธรรมาสน์บุษบก วัดวรจรรยาวาส

ธรรมาสน์บุษบก ๑ หลัง เป็นฝีมือของช่างครั้งกรุงเก่าทั้งหลัง มีศิลปะลวดลายงดงามยิ่งนัก ทราบมาว่าบุษบกชนิดนี้มีอยู่ในประเทศไทย ๓ หลังเท่านั้น และธรรมาสน์บุษบกของวัดวรจรรยาวาสนี้คงสภาพดีแทบทุกอย่างกว่าที่ใดหมด คราวบูรณะธรรมาสน์บุษบกหลังนี้ในยุคท่านพระครูกัลยาณคุณ เป็นเจ้าอาวาส ด้วยความประณีตของช่างและอุปกรณ์เครื่องใช้กินเวลานานถึง ๒๐ เดือน และสิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนถึง ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ท่านขุนทองสื่อ (ทองอยู่) ผู้สร้างวัดวรจรรยาวาสนี้ คงจะได้ผาติกรรม (คือ การถ่ายถอนด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสร้างของอย่างอื่นตอบแทน หรือนำของแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับของนั้น) จากวัดใดวัดหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาถวายไว้ ณ วัดนี้ที่ท่านได้สร้างอย่างแน่นอน เพราะปรากฏหลักฐานว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ท่านท้าววรจันทรบรมธรรมิกภักดีนารีวรคณานุรักษา ได้มาช่วยอำนวยการซ่อมแชมโบสถ์และมาฉลองโบสถ์นั้น ตรงกับสมัยท่านพระครูบัณฑิตานุวัฒน์ (หนู) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งธรรมาสน์บุษบกหลังนี้คงมีอยู่แล้ว แต่ถ้ายังไม่มีจะเป็นความสามารถของท่านเจ้าอาวาสจะหามาด้วยตนเอง (ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้) หรือท่านท้าววรจันทรฯ จะนำมาถวายวัดไว้ในระยะนี้หรือต่อมา ก็คงจะต้องปรากฏหลักฐานมาถึงปัจจุบัน

และด้วยเหตุผลอีกทางหนึ่ง เพราะธรรมดาวัดราษฎร์ นอกจากโบสถ์ พระประธานในโบสถ์ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ซึ่งเป็นหลักใหญ่ของวัดแล้ว ก็ไม่มีอะไรเหมาะสมเท่าธรรมาสน์เทศน์แน่นอน ฉะนั้นท่านคงพยายามขวนขวายด้วยศรัทธาอุตสาหะโดยที่คิดว่าเมื่อสร้างวัดนี้ได้ ก็ต้องหาของดีมาถวายคู่กับวัดได้ และคงจะได้เห็นจากวัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะลวดลายฝีมือเป็นของช่างกรุงเก่า และคงจะได้ผาติกรรมจากวัดนั้น นำมาถวายในวัดวรจรรยาวาสที่ที่ท่านสร้างแน่นอน

ดูภาพธรรมาสน์บุษบกเพิ่ม / More Pictures