W3Schools.com วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับ Home หน้าหลัก www.worachan.com

สิ่งที่น่าสนใจในวัด

*ธรรมาสน์บุษบก*

*เลื่อนดูภาพด้านล่าง*

ธรรมาสน์อันเป็นที่สำหรับพระสงฆ์นั่งแสดงธรรม รูปทรงปราสาทแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดารเท่าที่ค้นพบเก่าแก่ที่สุดมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอู่ทองลงมาจนถึงอยุธยา ธรรมาสน์วัดวรจรรยาวาสนี้ สร้างขึ้นราวรัชสมัยพระนเรศวรมหาราชหรือพระเอกาทศรถ นับเป็นธรรมาสน์สมัยอยุธยาตอนกลางที่งดงามยิ่งใหญ่ ไม่มีแห่งใดเทียบได้

พิจารณาจากรูปทรงขององค์ธรรมาสน์ จะเห็นความงามแบบคลาสสิกลงตัวของศิลปะอยุธยาในยุคที่แจ่มจรัสที่สุด อำนาจของศิลปะที่แสดงออก บ่งถึงอำนาจราชศักดิ์ของพลังแสนยานุภาพของกรุงศรีอยุธยาโดยแท้ นายช่างศิลป์ท่านแกะสลักตัวกระจังขนาดใหญ่รูปครุฑมุมและนรสิงห์ตรงกลางเป็นครุฑแบกและสิงห์แบก ลำตัวขนาดใหญ่เข้มแข็งทะมัดทะแมงลักษณะดุดัน แม้กระจังปฎิญานกับกระจังเจิมก็สะบัดพลิ้วเคลื่อนไหวเป็นชั้นเชิง ทองคำที่ปิดทำให้ดูลุกวาวปลุกอารมณ์ให้พวยพุ่งเกิดปีติในความงามอันบริบูรณ์พอดี ลายหน้ากระดานใต้กระจังตัวบนเป็นลายแก้วชิงดวงผสมกับลายลูกโซ่ไปตลอด แต่เพื่อมิให้ดูเลี่ยนตา นายช่างท่านสลับลายประจำยามคั่นไว้เป็นช่วงๆ ทำให้มีจังหวะงาม ลายประจำยาม ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลายดอกสี่กลีบ พวกช่างมักจะเรียกว่า ลูกกระแอม คือติดไว้อย่างนั้นเอง แก้เลี่ยน จะไม่มีก็ได้ เหนือหน้ากระดานแก้วชิงดวง เป็นกระจังตาอ้อยเป็นแถว ใต้กระจังต่ำลงมาจากกระดานแก้วชิงดวง เป็นบัวรวน สังเกตได้ชัดว่าเป็นลายกลีบบัวรวนขนาดใหญ่ ถ้าสมัยอยุธยาตอนปลายกลีบจะเล็กเรียว ใต้บัวหงายหรือบัวรวนลงไป มีกระจังห้อยลงมาเป็นกระจังรวน

ด้านล่างลงมาเป็นครุฑแบกสิงห์แบกยืนบนแท่นบัวหงาย มีแข้งหน้ากระดานเป็นลายประจำยามก้ามปู ฐานอันนี้ตั้งบนฐานบัวหงาย มีแข้งสิงห์ สังเกตลายแข้งสิงห์มีขนาดใหญ่ ตัวกระหนกเข้มแข็งมาก แตกต่างจากแข้งสิงห์สมัยอยุธยาตอนปลายที่อ่อนระหง ทรงยอดปราสาทของธรรมาสน์เป็นแบบยอดมณฆปทั่วไป แต่ทรวดทรงยอดปราสาทเข้มแข็งมาก มีบันแถลง นาคปัก นาคเบือน แล้วยังมีกระจังแทรกไปโดยตลอด แปลกกว่าที่อื่นๆ

ที่มา : อัลบั้มของ Unseen Wat Thai


.....................

บุษบกธรรมาสน์ในศาลาการเปรียญวัดวรจรรยาวาส

ชื่อ วัดวรจรรยาวาส
ที่ตั้ง เลขที่ 1020/20 ซอยเจริญกรุง 72 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภท วัดราษฎร์
นิกาย มหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
ที่มา : เว็บ www.พระใหม่พลาซ่า .com/b-35/ ธรรมาสน์สมัยอยุธยาตอนกลางที่งดงามยิ่งใหญ***
.....................

วัดวรจรรยาวาส (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)
วัดวรจรรยาวาส วัดวรจรรยาวาส เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุ พระอุโบสถสร้างแบบก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าและใบระกาหน้าบันทั้งหน้าและหลังเป็นรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย บริเวณด้านหน้าในกำแพงแก้วมีมณฑป 2 หลัง มณฑปด้านซ้ายประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ส่วนมณฑปด้านขวาประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติและปางทุกรกิริยา

ศาลาการเปรียญเป็นที่เก็บรักษาบุษบกที่มีลักษณะและศิลปะลวดลายงดงาม ฝีมือช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีธรรมาสน์รูปทรงปราสาทแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดาร ธรรมาสน์นี้คาดว่าสร้างขึ้นราวสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระเอกาทศรถ

อ้างอิง "ไหว้พระ 9 วัด ล่องเรือเจ้าพระยา". กรมการศาสนา.
ที่มาของข้อมูล :

Wikimedia

วสุ โปษยะนันทน์. "การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน" (PDF). p. 69–70.


.....................

วัดวรจรรยาวาส มีคติว่า "แผนไทยโบราณ วิจิตรงดงามแห่งศิลปะ" เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันสู่แม่น้ำ เขตด้านเหนือของวัดติดกับ คลองบางขวาง จึงเรียกกันว่า วัดบางขวางล่าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๑ ในสมัยรัชกาลท ๑ ขุนทองส่อ (ทองอยู่) โสณกุล ได้บูรณะและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ท้าววรจันทร์บรมธรรมิกภักดี นารีวรคุณารักษา ได้บูรณะอีกครั้ง

ภายในวัดมีธรรมาสน์บุษบก ฝีมือช่าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง มีลักษณะและศิลปะลวดลายที่งดงาม เก็บรักษาอยู่ที่ศาลาการเปรียญ มีพระอุโบสถแบบก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปพระวิษณุกรรม นอกจากนี้ยังมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูปปางหน้าญาติ และปางทุกรกิริยา..

ไหว้พระ 9 วัด กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ที่มา : https://www.dra.go.th/th/makabucha59/


.....................

วัดวรจรรยาวาส ธรรมาสน์บุษบก ฝีมือช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เป็นบุษบกที่มีลักษณะและศิลปะลวดลาย. งดงามลงตัวอย่างยิ่ง เก็บรักษาอยู่ที่ศาลาการเปรียญ. พระอุโบสถ สร้างแบบก่ออิฐถือปูน
ที่มา : Watthai - Google Siteshttps://sites.google.com › allthaitemple


.....................

ประวัติวัดวรจรรยาวาส วัดแห่งนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดหันหน้าสู่แม่น้ำ เขตของวัดด้านเหนือติดกับคลองบางขวาง จึงเรียกว่า “วัดบางขวางล่าง” ขุนท่องสื่อ โสณกุลได้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 2 เมือปี 2341 ธรรมาสน์บุษบก ฝีมือช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เป็นบุษบกที่มีลักษณะและศิลปะลวดลาย งดงามลงตัวอย่างยิ่ง เก็บรักษาอยู่ที่ศาลาการเปรียญ

พระอุโบสถ สร้างแบบก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าและใบระกาหน้าบันทั้งหน้าและหลังเป็นรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย บริเวณด้านหน้าในกำแพงแก้วมีมณฑป 2 หลัง มณฑปด้านซ้ายประดิษฐานพระพุทธรูป ปางนาคปรก ส่วนมณฑปด้านขวาประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติและปางทุกรกิริยา

ข้อมูลน่าสนใจ
ชื่อ วัดวรจรรยาวาส
ที่ตั้ง 1020/25 ซ.เจริญกรุง 72 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (662) 289-0415
เวลาทำการ:บริเวณวัด: ทุกวัน 5.30 -22.00 น.
โบสถ์: ทุกวัน 8.00-10.00 น. 16.00-18.00 น.
ค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กิจกรรม-เทศกาล: งานทำบุญปีใหม่ (31 ต.ค.-1 ม.ค.) เทศกาลสงกรานต์ (13 เม.ย.) เทศกาลลอยกระทง
วันพระ อาทิตย์: ปาฐกถาธรรม สอนนั่งสมาธิ: ทุกวัน 17.00-20.30 น.
ศูนย์วิชาชีพกทม. วัดวรจรรยาวาส
โทรศัพท์: (662) 292-0194
ที่จอดรถ: บริเวณภายในวัด

ที่มา : https://sites.google.com/site/allthaitemple


ภาพธัมมาสน์บุษบก