W3Schools.com ศูนย์ภาษา วัดวรจรรยาวาส ยินดีต้อนรับทุกท่าน Home หน้าหลัก www.worachan.com

ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ วัดวรจรรยาวาส

ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ วัดวรจรรยาวาส กรุงเทพฯ
Natural English Study Center (N.E.S.C.)
Wat Warachanyawas, Bangkholaem, Bangkok, Thailand

*ศูนย์ภาษา ปิดชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19*
จะเปิดอีกทีในเดือนมิถุนายน

English Classes closed because of COVID 19 situation, start again in June.


(ภาพบรรยากาศในห้องเรียน เลื่อนลง อยู่ด้านล่างสุด)
ชมวีดีโอบันทึกการสอนสดในห้องเรียน มีมากกว่า 11,000 ชุด
ยูทูป: suraphet
 • Youtube
 • คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

  วิชาที่เปิดสอน 1.ภาษาอังกฤษ 2.คอมพิวเตอร์
  ภาษาอังกฤษ รอบ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  ภาษาอังกฤษ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ รอบเช้า 9.00 - 11.00 น. ครูจิตอาสา สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมูลนิธิการกุศลแมรีโนล์แห่งประเทศไทย โดย อ.จอห์น (หยุดวันพระ เสาร์และอาทิตย์)

  ตารางสอน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : Schedule : Monday to Friday

  ระดับ
  วิชา
  อาจารย์สอน
  เวลา
  1
  ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
  อาจารย์ไทย
  9.00-11.00 น.
  2
  ภาษาอังกฤษขั้นกลาง
  อาจารย์ฝรั่ง
  9.00-11.00 น.
  3
  ภาษาอังกฤษขั้นสูง
  อาจารย์ฝรั่ง
  9.00-11.00 น.

  หนังสือเรียน
  -สำหรับนักเรียนฆราวาส อาจารย์เป็นคนจัดหามาให้ โดยจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ราคาประมาณ 30-60 บาท
  -สำหรับพระเณร อาจารย์จะแจกหนังสือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  ระดับ 1 เนื้อหาการเรียน สอนโดยอาจารย์ไทย
  เรียนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์เบื้องต้น Parts of speech ส่วนของคำพูด 8 อย่าง คือ คำนาม คำคุณศัพท์ คำสรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ์ คำบุรพบท คำสันธาน คำเชื่อมต่อ, แต่งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ เป็นต้น
  ระดับ 2 เนื้อหาการเรียน สอนโดยอาจารย์ฝรั่ง
  เรียนตามหนังสือที่อาจารย์จัดหามา เริ่มต้นตั้งแต่อักษรภาษาอังกฤษ การผสมคำ การออกเสียงตามแบบฝรั่ง สำเนียงเจ้าของภาษา และมีการถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
  หนังสือเรียน
  -สำหรับนักเรียนฆราวาส อาจารย์เป็นคนจัดหามาให้ โดยจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ราคาประมาณ 30-60 บาท
  -สำหรับพระเณร อาจารย์จะแจกหนังสือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  ระดับ 3 เนื้อหาการเรียน เรียนสำนวนภาษาอังกฤษ
  หนังสือเรียน
  -สำหรับนักเรียนฆราวาส อาจารย์เป็นคนจัดหามาให้ โดยจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ราคาประมาณ 30-60 บาท
  -สำหรับพระเณร อาจารย์จะแจกหนังสือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  -การเรียนการสอนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ อาจารย์ฝรั่งจะเขียนบนกระดาน แล้วนักเรียนก็จดและอ่านตาม นานๆทีที่อาจารย์จะให้เรียนตามหนังสือ

  ภาพบรรยากาศในห้องเรียน สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ รอบเช้า  ตารางสอน วันอาทิตย์ : Schedule : Sunday

  ระดับ
  วิชา
  อาจารย์สอน
  เวลา
  ห้อง 1
  Tourism : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
  ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และทักษะเกี่ยวกับการให้บริการการท่องเที่ยว
  อาจารย์ฝรั่ง
  9.00-12.00 น.
  ห้อง 2
  Computer : Windows 10, Office 2019, Photoshop CS6, Web Design, Video editor :
  วินโดวส์ 10, ออฟฟิซ 2019, โฟโต้ช็อพ ซีเอส 6, การออกแบบเว็บไซต์, การตัดต่อวีดีโอ
  อาจารย์ไทย
  9.00-12.00 น.
  ห้อง 1
  Business Communication : การสื่อสารธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อบริหารธุรกิจ
  อาจารย์ฝรั่ง
  13.00-16.00 น.
  ห้อง 2
  Basic English : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชื่อหนังสือ Painless Grammar เนื้อหา
  อาจารย์ไทย
  13.00-16.00 น.

  ....................................................

  หลักสูตรภาษา และ คอมพิวเตอร์ ที่เคยเปิดสอนที่ผ่านมา


  ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ วัดวรจรรยาวาส
  Natural English Study Center (N.E.S.C.)
  Wat Worachanyawas
  English and Computer Courses
  หลักสูตรภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

  1. Basic English ภาษาอังกฤษชั้นพื้นฐาน
  2. English for Traditional Thai Massage & Spa ภาษาอังกฤษเพื่อการนวดแผนไทยและสะปา
  3. Computer : Windows 10, Office 2016, Photoshop, Web Design

  สอนโดยครูอเมริกันและไทย American and Thai Teachers, Call 02-688-1713, 089-065-7426
  Courses start: Sunday March 3, 2019 เปิดเรียน วันอาทิตย์ 3 มี.ค. 2562
  At N.E.S.C; Learn More Pay less. Learn English & Change your life : เรียนเยอะ แต่จ่ายน้อย เรียนภาษาอังกฤษ เปลี่ยนชีวิต หางานง่าย
  .......................
  หนังสือเรียน วันอาทิตย์ 16 ธ.ค. 2561
  ศูนย์ภาษาฯ วัดวรจรรยาวาส กทม.

  No. Teacher Period Price
  1 Mr.Eddy, USA. Moring 380 ฿
  2 Mr.Eddie, UK. Mornig 480 ฿
  3 Mr.Eddy, USA. Afternoon 480 ฿
  4 Mr.Eddie, UK. Afternoon 480 ฿
  5 Phramaha Suraphet Morning -
  6 Phramaha Suraphet Evening -
  7 Mr.Eddy, USA. Evening -
  ผู้บันทึก : พระมหาสุรเพชร เมืองสุวรรณ

  .......................

  Natural English Study Center (N.E.S.C.)
  Wat Worachanyawas
  ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ วัดวรจรรยาวาส ก.ท.ม.
  www.nesc-center.com / Youtube: suraphet
  สนับสนุนโดยครูจิตอาสา จากมูลนิธิแมรี่โนลล์แห่งประเทศไทย
  Monday to Friday Morning English Courses
  By American Volunteer Teachers Of Maryknoll Foundation Of Thailand
  Courses start: 18 May 2020 เปิดเรียน 18 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป เรียนทั้งปี
  At N.E.S.C. Learn more, Earn more & Pay less!
  ที่ N.E.S.C. ยิ่งเรียนเยอะ ยิ่งได้เยอะ จ่ายเพียงนิดหน่อย ได้กลับมามหาศาล!
  English for everyday life by American & Thai Teachers
  ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สอนโดย อาจารย์อเมริกันและไทย
  For All levels & All Ages สำหรับทุกๆคน และ ทุกๆวัย

  1.Basic English: Monday-Friday : 9-11 AM. ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เช้า อ.ไทย
  2.Intermediate English: ภาษาอังกฤษชั้นกลาง 9-11 AM. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เช้า อ.ฝรั่ง
  3.Advanced English: ภาษาอังกฤษชั้นสูง 9-11 AM. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เช้า อ.ฝรั่ง
  4.English by Volunteer Teachers : สอนโดยอาจารย์จิตอาสาชาวไทยและชาวต่างชาติ

  Students donate for electricity to the temple : 500 ฿ per month.
  ค่าใช้จ่าย : นักเรียนบริจาคช่วยค่าแอร์ –ค่าไฟ-น้ำวัด เดือนแรกเข้า 500 บาท และเดือนต่อไปเดือนๆ 300 บ.
  ติดต่อสอบถาม : Phone: 089-065-7426 : Phramaha Suraphet Muangsuwan : พระมหาสุรเพชร เมืองสุวรรณ
  Please bring 1 small personal photo & a copy of national ID
  โปรดนำหลักฐานการสมัคร : รูปถ่าย 1 ใบ และ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  English For Kids: Monday-Friday: 5-6.30 PM. Free of charge.
  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17.00-18.30 น. เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ :

  .......................
  Natural English Study Center (N.E.S.C.), Wat Worachanyawas, BKK.
  ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ วัดวรจรรยาวาส ก.ท.ม.
  www.nesc-center.com / Youtube: suraphet
  Sunday English & Computer Courses
  หลักสูตรภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ วันอาทิตย์ เปิดเรียน 11 ตุลาคม 2563
  New Courses Start: 11 October 2020
  At N.E.S.C. Learn more, Earn more & Pay less! ที่ N.E.S.C. ยิ่งเรียนเยอะ ยิ่งได้เยอะ จ่ายเพียงนิดหน่อย ได้กลับมามหาศาล!
  English for careers by American & Thai Teachers
  ภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน สอนโดย อาจารย์อเมริกันและไทย
  For All levels & All Ages สำหรับทุกๆคน และ ทุกๆวัย

  1.Basic English: Basic to beginners : Smart Choice 1: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เวลา 1-4 pm. วันอาทิตย์ บ่าย อาจารย์ฝรั่ง/American Teacher
  2.Basic English ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เวลา 1-4 pm. วันอาทิตย์ บ่าย อาจารย์ไทย
  3.Thai Language For Foreigners ภาษาไทยสำหรับต่างชาติ เวลา 4-6.00 pm. วันอาทิตย์ เย็น อาจารย์ไทย 4.Computer: Windows 10, Office 2016, Photoshop, Web Design, Video editor คอมพิวเตอร์: วินโดวส์ 10, ออฟฟิซ 2016, โฟโต้ชอพ, การออกแบบเว็บไซต์, การตัดต่อวีดีโอ : อาจารย์ไทย : รอบเช้า 9-12 am.วันอาทิตย์

  Courses/หลักสูตร ค่าเรียนรอบละแค่ 1,800 บ. 24 ชม. 2 เดือน เรียนอาทิตย์ละ 3 ชม.
  Hot Price, only 1,800 baht/course (24 Hours/2 Months) 3 hours per a day
  if you join 2 courses or more; It’s only ฿1,500/course.
  เรียนเฉพาะคอร์สเดียว ราคา 1,800 บ. / ถ้าคุณเรียนตั้งแต่ 2 รอบขึ้นไป คุณจ่ายเพียงคอร์สละ 1,500 บ.เท่านั้น Call now for booking your seat โทรตอนนี้ เพื่อสำรองที่นั่งของคุณ Phone: 089-065-7426 / 061 419 6668
  Please bring 1 small personal photo & copy of national ID or Passport
  โปรดนำหลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 1 ใบ และ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ หรือพาสปอร์ต
  Address & Registration : N.E.S.C. 2nd floor, Wat Worachanyawas, Charoen Krung Soi 72, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120
  สมัครเรียนได้ที่ ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ ชั้น 2 หน้าเมรุ วัดวรจรรยาวาส ซ.เจริญกรุง 72 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม ก.ท.ม. 10120
  Transportation : Buses รถเมล์ : 1, 15, 17, 75, 504, 547 และเรือด่วนเจ้าพระยา : Express Boats


  ภาพบรรยากาศในห้องเรียน สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วันอาทิตย์ รอบบ่าย


  .......................

  ภาพบรรยากาศในห้องเรียน สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก : English For Kids  ภาพบรรยากาศในห้องเรียน สอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วันอาทิตย์ รอบบ่าย